មេរៀន​ Adobe Photoshop ទី ១ I PS Học Photoshop Khmer​

0 Просмотры
Издатель
Đắng kí kênh theo dõi video tiếp theo.
មេរៀន​ Adobe Photoshop ទី ១ I PS Học Photoshop Khmer
https://youtu.be/lSkC9VNDwxE
#មេរៀន Photoshop speak khmer
Lik Photoshop : Download Adobe Photoshop Lightroom Classic 2021 v10.0 Mới Nhất https://phanmemgoc.com/download-adobe...

Lik Photoshop :Download Adobe Photoshop CS6 32/64
https://phanmemgoc.com/download-adobe...

Email: lyxuanpali@gmail.com
Facebook : ly xuan thera sol
ĐT: 0988879905
សូមចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីទស្សនាវីដេអូមេរៀនជាច្រើនទៀត...
https://www.youtube.com/channel/UCtZR...
ពាក្យោ: Học Photoshop khmer, photoshop khmer, tự học photoshop khmer, photoshop khmer
Tự Học Đồ Họa, #Photoshopkhmer, học photoshop mới nhất,
học photoshop speak #khmer, IT-raphic #Design, Học design
- Tespheap khmer krom, wat khmer, compuchea krom, kinh khmer, tho khmer, ទេសភាព, វត្តខ្មែរ, ខ្មែរក្រោម, woth khmer, therasol, official,
Категория
Интересное
Комментариев нет.