இந்தியாவுக்கு அடித்த 'ஜாக்பாட்' | Defence: Major Success For India | Tamil | Bala Somu

3 Просмотры
Издатель
இந்தியாவுக்கு அடித்த 'ஜாக்பாட்'

Defence: Major Success For India

Join this channel to get access to perks:
https://www.youtube.com/channel/UCafNOM_YmEsZyGJL3NZfbug/join

For my unique take on Social issues, Travel, Tvlog, and exotic food updates follow me on social media

Subscribe to Mr Belly channel for fun, paleo recipes and 10-minute exercises that you can do in the comfort of your house: https://www.youtube.com/channel/UCqwX2MNuQL4qF_0QEqlPoFA?sub_confirmation=1

Twitter: https://twitter.com/BalakumarSomu

Facebook: https://www.facebook.com/balasomu

#BalaSomu #BalakumarSomu
Категория
Для всей семьи
Комментариев нет.