សេះកម្សត់បាត់ម្ចាស់ហាហា???????? | Mobile Legend Khmer

3 Просмотры
Издатель
➡ អូរខេ.....សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Sna Gaming ម្តងទៀតអូរខេ!!!។
➡ ខ្ញុំនឹងផុស២វិដេអូក្នុង១ថ្ងៃគឺនៅម៉ោង១០ព្រឹកនឹងម៉ោង៧ល្ងាច។ .
➡ បើចូលចិត្តខ្ងុំ! កុំភ្លេចចុច Subscribe ????នឹងដាក់រូបកណ្តឹងផង ???? អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា។
!!!​ សូមចូលរួមរក្សាភាពថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សក្នុងការបញ្ចេញមតិ!
-------------------------------------------------------------------
➡ Become My Membership here : https://www.youtube.com/channel/UCT-G1aER4rC6VvndE3JCZgQ/join
-------------------------------------------------------------------
➡ Topic : សេះកម្សត់បាត់ម្ចាស់ហាហា???????? | Mobile Legend Khmer
--------------------------------------------------------------------
➡ My Mobile legend ID : 8691662
➡ Sever : Asia | Cambodia ????????
➡ My hand skill : 3 finger ????
➡ My Phone : Iphone8+????
----------------- Other social media --------------------------
➡ My FB Page : http://bit.ly/2RcRiC7
➡ My Discord sever : http://bit.ly/38USjUb
-------------------------------------------------------------------
➡ ប្រធានបទទាក់ទងនឹងMLBB :
+ របៀបដាក់ជើងខ្លាំងប្រចាំតំបន់???????? : https://youtu.be/8QpKh4Jp3PY
+ My setting : https://youtu.be/0FQHXP9DLrQ
+ របៀបទីញហេរូដោយមិនប្រើ BP ឬក៏ Diamond : https://youtu.be/ga8tRxOSvWc
-------------------------------------------------------------------------
“ ✅10k Subscribers 15.12.18 “
" ✅50K Subscribers 10.09.19 "
" ✅100K Subscribers 05.04.20 "
“ ❓ 200k subscribers when? ”
-------------------------------------------------------------------------
Music : Vacation ( https://youtu.be/ALzvSPXmeh8 )
—————————————————————————
Keyword : Sna gaming , Sna gamer ,Game play , Mobile legend , ML ,PES2019, Mobile game , khmer gamer , MLBB , Mobile Legend khmer
---------------------------------------------------------------------
#SnaGaming #MLBB #Chou
Категория
Для всей семьи
Комментариев нет.