“නාඩගම්කාරයෝ“ අවුරැදු Special Dance Cover By Oshan Liyanage Dance Studio - Aurudu Dance

2 Просмотры
Издатель
⚡️Dance With Oshan Liyanage -
• නුගේගොඩ ඉරිදා සවස 1 සිට 3 දක්වා
• කඩවත සෙනසුරාදා 1 සිට 3 දක්වා
• නුවර බ්‍රහස්පතින්දා 2.30 - 4.30 දක්වා
• කුරැණෑගල බදාදා 2.30 - 4.30 දක්වා
නර්තන පංති පැවැත්වේ. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න 0774 301 702 Call / Whatsapp ( For more details )

• ගෙදරට වෙලා නිකං ඉන්න එකේ එන්න Nugegoda සහ Kadawatha Kandy වලට ❤️ ඕනිම කෙනෙක්ට වයස් බාධාවක් නැතුව අපිත් එක්ක එකතුවෙලා Dance කරන්න පුළුවන්. •

Admission Free , Class fee 1500 per month

නුගේගොඩ ????Dance with Oshan Liyanage ????Every Sunday ➖ 1 - 3 p.m ▪️Kohuwala Fat Attack Studio ✔️
( Kohuwala Sathosa Building 3rd Floor , Next to Kohuwala Laughs Shed & Kohuwala Commercial Bank ) For more informations Call / Whatsapp - 0774301702 ➖ Oshan Liyanage ➖admission Free Class fee 1,500 per month ☑️ Let’s Dance Together ⚡️

කඩවත ????Dance with Oshan Liyanage ????Every Saturday ➖ 1 - 3 p.m ▪️Kadawatha Pasa Sports Academy ✔️
( Near Kadawatha Bus Stand Next to Kadawatha Singer Homes ) For more informations Call / Whatsapp - 0774301702 ➖ Oshan Liyanage ➖admission Free Class fee 1,500 per month ☑️ Let’s Dance Together ⚡️

නුවර ???? Dance with Oshan Liyanage ????Every Thursday - 2.30 - 4.30 Resh Dance Studio
( RESH DANCE STUDIO KANDY
483A. 2nd floor, Wiliam gopallawa mawata. Kandy.
(කොළඹ නුවර අලුත් පාරේ හීරැස්සගල හන්දියේ කීල්ස් සුපර් එක අසල, ඩිලයිට් එක උඩ මහල )
Admission 1000 Class fee 2000 per month

කුරැණෑගල???? Dance with Oshan Liyanage ????Every Wednesday- 2.30 - 4.30 Tharu Yaya Dance Studio
( 360 Dance Studio , Infront of Kurunegala Maliyadeva Boys College )
Admission Free Class fee 2000 per month


Facebook - Oshan Liyanage Dance

Follow On Instagram - @oshan_liyanage
Subscribe Us On YouTube - Oshan Liyanage Dance | Massa Productions
Категория
Музыкальные видео
Комментариев нет.